Thiết kế phần mềm ERP – Phần mềm quản trị doanh nghiệp – Quản lý doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, sự phát triển và thịnh vượng của họ không phải thể hiện ở số tiền họ kiếm được, mà là chính cái cách họ quản lý doanh nghiệp của họ thế nào. Và trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay thì công nghệ thông tin là yếu …

Thiết kế phần mềm CRM – Quản lý quan hệ khách hàng – support khách hàng

Trong môi trường công nghệ lan tỏa mạnh mẽ, thị trường thương mại điện tử phát triển nở rộ, việc sử dụng phần mềm CRM hỗ trợ việc thu thập, lưu trữ và đo lường hiệu quả từng bước trong quy trình tiếp cận, bán hàng là một điều vô cùng quan trọng, cần thiết …