Dự án quản lý trung tâm ngoại ngữ ZIM

ZIM là trung tâm ngoại ngữ chuyên về luyện thi các chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL, … cam kết chuẩn đầu ra, tiếng anh cho người đi làm.

Chức Năng phần mềm dành cho ANHNGUZIM

  • Quản lý học viên: quản lý các thông tin cá nhân của học viên, quản lý những học viên có tiềm năng, thông tin học tập và điểm danh vào mỗi buổi học
  • Chương trình, lớp học: quản lý thời khóa biểu, ghi chú đánh giá học tập, thống kê thông tin liên quan đến các khóa học của trung tâm ngoại ngữ Zim,…
  • Quản lý học phí, doanh thu: lên lịch thu học phí , thông báo công nơ học phí, …
  • Báo cáo thống kê:gồm báo cáo các khóa học, báo cáo học viên, báo cáo lớp học, ..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *