Tapnsell – Selling Made Easy

TapNSell là một ứng dụng mua sắm trực tuyến được xây dựng trên nền tảng di động, cho phép người mua và người bán có thể liên hệ, trao đổi với nhau.

Thiết kế ứng dụng TapNSell – Selling Made Easy tại Mona Software

TapNSell – Selling Made Easy được tư vấn và phát triển bởi Mona Media – có rất nhiều đối tác là một công ty lâu năm trong lãnh vực thương mại điện tử. TapNSell được đội ngũ nhân viên thiết kế và hoàn thiện với các tính năng ưu viết nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *